Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Rwy’n credu bod yr ap yn wych, rwy’n credu bod ganddo lawer o offer defnyddiol. Rwyf wrth fy modd yn arbennig y gallwn olrhain llifoedd brig ac i mi, mae’n wych bod y cynllun gweithredu asthma yno, felly Pe bawn i’n sâl byddai fy ngŵr yn gallu deall o hyn pa mor sâl ydw i, a beth i’w wneud nesaf.

Bryony Donegan
Claf Asthma

Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Ap gwych, cwbl ddwyieithog. Llawn nodweddion arbennig o ddefnyddiol fel dyddiadur llif brig, gwybodaeth am y tywydd a lefel y paill, a chyngor ar sut i reoli symptomau. Llawer o wybodaeth cefndirol hefyd, fel sut i ddefnyddio anadlydd yn iawn, a lle i storio gwybodaeth ynglyn a meddyginiaeth, hanes meddygol a chynllun rheoli asthma. Hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n dioddef o asthma!

Gwawr Ifans
Claf Asthma

Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Fel rhywun â COPD difrifol, gwelais fod yr ap yn reddfol ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae’n werth gwylio’r offeryn addysg sy’n cynnwys fideos a chyngor. Mae’r awgrymiadau gorau yn yr adran hon yn cynnig cyngor ar sut i gadw’n iach. Mae’r ap hefyd yn cynnwys eich rhagolygon tywydd a phaill lleol, yn ddefnyddiol i ni gyda chopd gan fod y tywydd yn chwarae rhan fawr yn ein cyflwr.

Derek Cummings
Claf COPD

EICH HELPU CHI I AROS YN IACH

Apiau hunanreoli i gefnogi pobl sy’n byw gydag Asthma neu COPD

EICH HELPU CHI I WELLA

Adfer COVID ar gyfer oedolion sy’n gwella o COVID-19.

Nodweddion

Play icon - white.

Dysgu ac arosyniach

Gwyliwch fideos cyfarwyddiadol ac addysgol a gyflwynir gan arbenigwyr o bob rhan o Gymru, gan ddarparu strategaethau ar gyfer rheoli eich symptomau a’ch cyngor ar gyfer teimlo’n sâl.

Monitor and Record icon.

Monitro a chofnodi

Cadwch amserlen o’ch gweithgareddau, apwyntiadau a digwyddiadau, monitro’ch symptomau, cadw golwg ar eich cynnydd a chofnodi canlyniadau eich profion pwysig.

Personalised Plan icon.

Cynllun wedi'i bersonoli

Wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, wedi’i ddatblygu a’i gefnogi gan arbenigwyr yn GIG Cymru. Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i reoli’ch cyflwr mewn un man hawdd ei gyrraedd.

Dewiswch yr app sy'n eich cefnogi chi

Mae COPDhub yn offeryn am ddim a ddyluniwyd i’ch helpu chi i ddeall a rheoli eich cyflwr o ddydd i ddydd. Mae’n darparu system sy’n rheoli eich meddyginiaeth, eich apwyntiadau gyda’r meddyg teulu, eich symptomau, eich darlleniadau ffisiolegol a’ch addysg COPD.

COPDhub icon - colour.

Dadlwythwch am ddim

Dewiswch yr app sy'n eich cefnogi chi

Mae’r ap Asthmahub i Rieni yn offeryn am ddim â’r nod o’ch cefnogi wrth ddeall a rheoli cyflwr eich plentyn o ddydd i ddydd. Mae’n disodli’r Cynllun Gweithredu Asthma Personol gyda fersiwn ddigidol arloesol sy’n eich galluogi i reoli eich symptomau unrhyw le.

Asthmahub For Parents logo - colour.

Dadlwythwch am ddim

Dewiswch yr app sy'n eich cefnogi chi

Mae’r ap Asthmahub yn offeryn am ddim â’r nod o’ch cefnogi i ddeall a rheoli eich cyflwr o ddydd i ddydd. Mae’n disodli’r Cynllun Gweithredu Asthma Personol gyda fersiwn ddigidol arloesol sy’n eich galluogi i reoli eich symptomau unrhyw le.

Asthmahub icon - colour.

Dadlwythwch am ddim

Dewiswchyr ap sy'neichcefnogi chi

Mae ap Adfer COVID yn cefnogi pobl sy’n gwella o effeithiau COVID-19. Yr holl wybodaeth a chyngor pwysig am eich adferiad COVID mewn un man hawdd ei gyrraedd.

Previous slide
Next slide

Creu gwell canlyniadau iechyd

“Mae apiau Healthhub yn chwyldroadol ac arloesol, gan ein galluogi i gyd-gynhyrchu gofal iechyd gan glinigwyr sy’n gweithio gyda chleifion i greu canlyniadau iechyd gwell.”

DR SIMON BARRY, Ymgynghorydd Anadlol ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Cymru

Family enjoying a walk together.

Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Rwy’n credu bod yr ap yn wych, rwy’n credu bod ganddo lawer o offer defnyddiol. Rwyf wrth fy modd yn arbennig y gallwn olrhain llifoedd brig ac i mi, mae’n wych bod y cynllun gweithredu asthma yno, felly Pe bawn i’n sâl byddai fy ngŵr yn gallu deall o hyn pa mor sâl ydw i, a beth i’w wneud nesaf.

Bryony Donegan
Claf Asthma

Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Ap gwych, cwbl ddwyieithog. Llawn nodweddion arbennig o ddefnyddiol fel dyddiadur llif brig, gwybodaeth am y tywydd a lefel y paill, a chyngor ar sut i reoli symptomau. Llawer o wybodaeth cefndirol hefyd, fel sut i ddefnyddio anadlydd yn iawn, a lle i storio gwybodaeth ynglyn a meddyginiaeth, hanes meddygol a chynllun rheoli asthma. Hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n dioddef o asthma!

Gwawr Ifans
Claf Asthma

Beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am yr apiau

Fel rhywun â COPD difrifol, gwelais fod yr ap yn reddfol ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae’n werth gwylio’r offeryn addysg sy’n cynnwys fideos a chyngor. Mae’r awgrymiadau gorau yn yr adran hon yn cynnig cyngor ar sut i gadw’n iach. Mae’r ap hefyd yn cynnwys eich rhagolygon tywydd a phaill lleol, yn ddefnyddiol i ni gyda chopd gan fod y tywydd yn chwarae rhan fawr yn ein cyflwr.

Derek Cummings
Claf COPD

Eich helpu chi i reoli'ch cyflwr

Dadlwythwch am ddim

I gael mwy o wybodaeth am yr apiau sydd ar gael, ewch i’w tudalennau sydd wedi’u cysylltu ar frig y dudalen hon.

Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd