Winter plan idenity

Gallwch reoli, monitro a dysgu am asthma eich plentyn, ble bynnag y byddwch.

Mae’r apiau hunanreoli yma i’ch cefnogi chi a’ch plentyn i ddeall a rheoli ei symptomau o ddydd i ddydd.

Asthmahub I Rieni health app on a mobile phone screen. Manage, monitor and learn about your child's asthma, wherever you are.

Nodweddion

info icon

Cynllun Personol: 

Mae’r Asthmahub yn ddull cludadwy i chi storio Cynllun Gweithredu Asthma Personol eich plentyn, gan eich galluogi i chi ei gyrchu pryd bynnag a ble bynnag y gallai fod ei angen arnoch.

info icon

Monitro a chofnodi: 

Defnyddiwch yr Asthmahub i gofnodi manylion gofal iechyd eich plentyn, o ddyddiaduron brigif uchaf i apwyntiadau gyda’r meddyg teulu. Mae’r Asthmahub yn cynnig platfform i chi storio’r holl wybodaeth hon mewn un lle hygyrch a hwylus i’w ddefnyddio.

info icon

Cyngor a chymorth: 

Gwybodaeth wedi’i chyflwyno mewn fformat hawdd ei ddarllen, sy’n eich galluogi chi a’ch clinigwr i fonitro’ch cyflwr a chynnig cyngor a chefnogaeth wedi’i theilwra’n gyfredol.

info icon

Fideos Addysgol: 

Dysgwch ragor am asthma eich plentyn yn rhan addysgol yr Asthmahub. Mae’n cynnwys nifer o fideos llawn gwybodaeth ar dechnegau ymanadlwr, rheoli asthma yn yr ysgol a llawer mwy, i gyd ar gael i’ch cefnogi chi.

Cynllun Personol

  • Offeryn asthma rhyngweithiol sy’n eich galluogi i gadw llygad ar eich symptomau dros amser
  • Wedi’i ddatblygu gan glinigwyr ledled Cymru i gynnig y cyngor diweddaraf a mwyaf cywir
  • Gallwch reoli asthma eich plentyn hwnt ac yma, ble bynnag y byddwch chi
  • Yn glir ac yn hawdd i’w ddefnyddio, hyd yn oed mewn argyfwng
anadlydd salbutamol.

Monitro a chofnodi

Defnyddiwch yr ap Asthmahub i gadw holl fesuriadau eich plentyn, ei sbardunau a’i ddarlleniadau ffisiolegol yn gyfredol a monitro unrhyw newidiadau dros amser.

  • Cofnodi darlleniadau gartref ac yn yr ysbyty, a’u storio yn yr unfan i gael mynediad cyflym atynt
  • Gallwch weld tueddiadau yn eich canlyniadau, wedi’u cyflwyno mewn fformat syml sy’n hawdd i’w ddarllen
  • Gallwch weld tueddiadau yn eich canlyniadau, wedi’u cyflwyno mewn fformat syml sy’n hawdd i’w ddarllen
  • Cofnodi darlleniadau gartref ac yn yr ysbyty, a’u storio yn yr unfan i gael mynediad cyflym atynt

Fideos Addysgol

  • Maent i gyd ar gael ar flaenau’ch bysedd i’w gwylio ble bynnag y byddwch chi
  • Gallwch gyrchu fideos addysgol sy’n cynnwys clingwyr o ledled Cymru

Cyngor a chanllawiau cyfoes, wedi’u halinio â chanllawiau cenedlaethol i’ch helpu i ddeall asthma eich plentyn yn well. Dysgwch am eich meddyginiaeth, rheoli sbardunau a llawer mwy. Popeth yn yr unfan – yr Asthmahub i Rieni.

Fideos addysgol Asthmahub i Rieni.
Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd