asthma

Gallwch reoli, monitro a dysgu am eich Asthma.

Mae’r apiau hunanreoli yma i’ch cefnogi chi a’ch helpu i ddeall a rheoli eich symptomau o ddydd i ddydd.

top-image-_0005_ah-welsh-top

Nodweddion

info icon

Cynllun Personol: 

Mae’r Asthmahub yn ddull cludadwy i chi storio eich Cynllun Gweithredu Asthma Personol, gan eich galluogi i’w gyrchu pryd bynnag a ble bynnag y gallai fod ei angen arnoch.

info icon

Monitro a chofnodi: 

Defnyddiwch yr Asthmahub i gofnodi manylion eich gofal iechyd, o ddyddiaduron briglif uchaf i apwyntiadau gyda’r meddyg teulu. Mae’r Asthmahub yn cynnig platfform i chi storio’r holl wybodaeth hon mewn un lle hygyrch a hwylus i’w ddefnyddio.

info icon

Cyngor a Chymorth: 

Gwybodaeth wedi’i chyflwyno mewn fformat hawdd ei ddarllen, sy’n eich galluogi chi a’ch clinigwr i fonitro’ch cyflwr a chynnig cyngor a chefnogaeth wedi’i theilwra’n gyfredol.

info icon

Fideos Addysgol: 

Dysgwch ragor am eich asthma yn rhan addysgol yr Asthmahub. Mae’n cynnwys nifer o fideos llawn gwybodaeth ar dechnegau ymanadlwr, ymarferion anadlu a llawer mwy, i gyd ar gael i’ch cefnogi chi.

Cynllun Personol

  • Offeryn asthma rhyngweithiol sy’n eich galluogi i gadw llygad ar eich symptomau dros amser
  • Wedi’i ddatblygu gan glinigwyr ledled Cymru i gynnig y cyngor diweddaraf a mwyaf cywir
  • Gallwch reoli eich asthma hwnt ac yma, ble bynnag y byddwch chi
  • Yn glir ac yn hawdd i’w ddefnyddio, hyd yn oed mewn argyfwng
Personalised-Plan-_0003_ah-welsh-pp

Monitro a chofnodi

Defnyddiwch yr ap Asthmahub i gadw’ch holl fesuriadau, eich sbardunau a’ch darlleniadau ffisiolegol yn gyfredol a monitro unrhyw newidiadau dros amser.

  • Cofnodi darlleniadau gartref ac yn yr ysbyty, a’u storio yn yr unfan i gael mynediad cyflym atynt
  • Gallwch weld tueddiadau yn eich canlyniadau, wedi’u cyflwyno mewn fformat syml sy’n hawdd i’w ddarllen
  • Gallwch weld tueddiadau yn eich canlyniadau, wedi’u cyflwyno mewn fformat syml sy’n hawdd i’w ddarllen
  • Cofnodi darlleniadau gartref ac yn yr ysbyty, a’u storio yn yr unfan i gael mynediad cyflym atynt

Fideos Addysgol

  • Maent i gyd ar gael ar flaenau’ch bysedd i’w gwylio ble bynnag y byddwch chi
  • Gallwch gyrchu fideos addysgol sy’n cynnwys clingwyr o ledled Cymru

Cyngor a chanllawiau cyfoes, wedi’u halinio â chanllawiau cenedlaethol i’ch helpu i ddeall eich asthma yn well. Dysgwch am eich meddyginiaeth, rheoli sbardunau a llawer mwy. Popeth yn yr unfan – yr Asthmahub.

Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd