Yn eich cefnogi yn eich Adferiad COVID

Ap Adferiad COVID-19 GIG Cymru ar gyfer oedolion sy’n gwella o COVID-19.

Chwiliwch am “covidrecovery

Chwiliwch am “covidrecovery

Nodweddion

info icon

Gosodwch nodau yn seiliedig ar eich symptomau

Personoli’ch nodau adfer, gan fynd ar daith gam wrth gam i’ch adferiad COVID.

info icon

Dysgu a chyngor wedi'i bersonoli gan arbenigwyr ar draws GIG Cymru

Dysgu mwy am eich symptomau, fideos addysgiadol ar leddfu symptomau, ymarferion adsefydlu a llawer mwy.

info icon

Monitro eich cynnydd dros amser

Diweddarwch eich log gweithgaredd, cofnodwch eich cynnydd adferiad, edrychwch yn ôl ar eich taith adfer.

info icon

Yn eich cefnogi i gyrraedd eich nodau adfer COVID

Wedi’i deilwra i’ch symptomau, wedi’i gyflwyno gan yr arbenigwyr

Personalised Plan

  • Wedi'i deilwra i'ch symptomau a'ch nodau adfer
  • Wedi'i ddatblygu gan glinigwyr ledled Cymru, i gael y cyngor diweddaraf mwyaf cywir
  • Rheoli eich adferiad wrth fynd, ble bynnag yr ydych

Monitro a chofnodi

Defnyddiwch ap adfer COVID i gofnodi eich gweithgareddau, digwyddiadau ac apwyntiadau a monitro newidiadau i’ch symptomau dros amser.

  • Cofnodwch eich gweithgaredd yn y gorffennol ac amser real, a'i gysylltu â phob symptom.
  • Gweld tueddiadau yn nifrifoldeb eich symptomau, wedi'u cyflwyno mewn fformat syml, hawdd ei ddarllen.
  • See trends in your results, presented in a simple, easy to read format
  • Record readings from both at home and at the hospital, and have them all stored in one place for quick access

Fideosaddysgol

  • Y cyfan sydd ar gael i chi ar flaenau eich bysedd, gwyliwch ble bynnag yr ydych
  • Mynediad at fideos addysgol yn cynnwys clinigwyr o bob rhan o Gymru

Y cyngor a’r arweiniad diweddaraf, wedi’u halinio â chanllawiau cenedlaethol i’ch helpu chi i gael gwell dealltwriaeth o’ch adferiad. Dysgwch am eich symptomau, monitro’ch gweithgaredd a llawer mwy. Pob un wedi’i gynnwys mewn un lle – ap COVID Recovery

Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd