Yn eich cefnogi yn eich Adferiad COVID

Ap Adferiad COVID-19 GIG Cymru ar gyfer oedolion sy’n gwella o COVID-19.

Chwiliwch am “covidrecovery

Chwiliwch am “covidrecovery

Nodweddion

info icon

Gosodwch nodau yn seiliedig ar eich symptomau

Personoli’ch nodau adfer, gan fynd ar daith gam wrth gam i’ch adferiad COVID.

info icon

Dysgu a chyngor wedi'i bersonoli gan arbenigwyr ar draws GIG Cymru

Dysgu mwy am eich symptomau, fideos addysgiadol ar leddfu symptomau, ymarferion adsefydlu a llawer mwy.

info icon

Monitro eich cynnydd dros amser

Diweddarwch eich log gweithgaredd, cofnodwch eich cynnydd adferiad, edrychwch yn ôl ar eich taith adfer.

info icon

Yn eich cefnogi i gyrraedd eich nodau adfer COVID

Wedi’i deilwra i’ch symptomau, wedi’i gyflwyno gan yr arbenigwyr

Personalised Plan

Monitro a chofnodi

Defnyddiwch ap adfer COVID i gofnodi eich gweithgareddau, digwyddiadau ac apwyntiadau a monitro newidiadau i’ch symptomau dros amser.

Fideosaddysgol

Y cyngor a’r arweiniad diweddaraf, wedi’u halinio â chanllawiau cenedlaethol i’ch helpu chi i gael gwell dealltwriaeth o’ch adferiad. Dysgwch am eich symptomau, monitro’ch gweithgaredd a llawer mwy. Pob un wedi’i gynnwys mewn un lle – ap COVID Recovery

Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd